Stone Story - Baška, otok Krk

Stone Story (Trailer) – Kratki video o draškim bunarima, mrgarima, gromačama, lokvama i kamenim građevinama na području Baške na otoku Krku.