Image brošura TZO Baška

Image brošura TZO Baška sadrži 32 stranice, u praktičnoj dimenziji 21×21 cm i tiskana je u ukupno 20 000 primjeraka. Namijenjena je za kvalitetniju promociju na inozemnim emitivnim tržištima, putem sajmova na kojima se predstavlja otok Krk, kao i promociju u samoj destinaciji.

Brošura je dostupna u hrvatsko/engleskom i njemačko/talijanskom izdanju, a preuzeti je možete na web stranici TZO Baška ili u Turističkom informativnom centru TZO Baška.