Grafička priprema i oblikovanje

Od vizitke do kompletnog vizualnog identiteta –  sve na jednom mjestu!

Grafičkom pripremom i oblikovanjem bavimo se više od deset godina. Možemo se pohvaliti izradom samostalnih projekata poput izdavanja turističkih vodiča (Krk Island Smart Guide i Island Krk Beaches) te izradom image brošura Turističke zajednice općine Baška i Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica. Osim toga, redovno pripremamo plakate, letke, razne kataloge, vizitke, memorandume, logotipove i sl.

Grafička priprema predstavlja put od ideje ili dizajnerskog rješenja do konačnog (tiskanog) materijala. U slučaju da sami nemate ideje kako biste svoje proizvode predstavili, rado ćemo vam ponuditi nekoliko prijedloga. Grafička priprema obuhvaća obradu fotografija ili njihovo skeniranje te unos i prijelom teksta u tiskani materijal (katalog, letak, plakat, reklamu i sl.). Nakon grafičke pripreme materijal moramo tiskati. Odabir tiskare prepustite nama! Rado ćemo se raspitati i u suradnji s vama odabrati najpovoljniju i najkvalitetniju!

Naše reference

Image brošure, vodiči, magazini, katalozi, vizitke, logotipovi…

Dizajn, prijelom i grafička priprema brošura

Usprkos sve većem tehnološkom razvoju, brošure su još uvijek pravi hit u informiranju korisnika proizvoda i usluga. Mnogo su informativnije od letaka, ali opet, sažetije od kataloga. Pogodne su za gotovo sve vrste proizvoda i usluga. Pomno kreirana brošura može uspješno prenijeti poslovnu ideju do potencijalnog klijenta, potaknuti stupanje u kontakt s vama ili dodatno informiranje na vašim web stranicama. Prednost je što danas brošura ne mora nužno biti tiskanog oblika. Sve su popularnije tzv. E-brošure upravo zbog povoljnije cijene izrade, lakše distribucije i mogućnosti interakcije s potencijalnim klijentima.

Izrada logotipa

Prvi neformalni kontakt s potencijalnim kupcima odnosno korisnicima usluga ostvaruje se određenim marketinškim aktivnostima. Kvalitetan i funkcionalan logotip (nositelj vizualnog identiteta) svakako je jedan od onih kojim tvrtka šalje poruku svojim klijentima. Budite prepoznatljivi i dopustite nam da vam kao i našim postojećim klijentima pomognemo u prvim marketinškim koracima!

Web & marketing

Nadogradnja naše usluge grafičke pripreme i oblikovanja je izrada internet stranica i marketing.

Saznaj više o izradi web stranica i marketingu →